NoBuaTV Image Thumbnail

NoBuaTV YouTube Channel Stats

Data Updated on May 27, 2024

Joined

Jul 23, 2021

Location

Vietnam

Category

Entertainment

Videos

38

Subscribers

106K

Subscribe

Channel Description

Chào mừng nhưng anh em cũng đã trở về mái nhà xưa, cũng như toàn thể các anh em mới tới kênh của minh. đây là kênh chính thức của NoBuaTV, ae lưu ý nhé, rất vui vì sự có mặt ở đây của mọi người 💋💋💕

Ranking (30 days)

VidIQ Logo

Grow Your YouTube Channel with AI-Powered Tools & Analytics

Overall Score

B

ViewsB
EngagementC
SubscribersB
Subscribers

106K

+0.95%(Last 30 days)

Video Views

36.87M

+1.58%(Last 30 days)

Est. Monthly Earnings

$895.31 - $2.7K

Less than similar channels
Engagement Rate

1.76%

Low
Video Upload Frequency

0.25 / week

Low
Average Video Length

4.88 minutes

Less than similar channels

Daily Performance

Date
Subscribers
Views
Estimated Earnings
2024-05-27106K36,868,603+22,507$35.22 - $105.67
2024-05-26106K36,846,096+21,168$33.13 - $99.38
2024-05-25106K36,824,928+18,674$29.22 - $87.67
2024-05-24106K36,806,254+33,481$52.4 - $157.19
2024-05-23106K36,772,773$0 - $0

Monthly Gained Video Views

Monthly Gained Subscribers

Ready for YouTube growth?

Take your views to the next level with keyword insights, video ideas, and even more growth tools from vidIQ.