Làm Thế Nào để Bắt Đầu một Kênh Game YouTube trong 2018

Làm Thế Nào để Bắt Đầu một Kênh Game YouTube trong 2018? Đó là một trong những nơi cạnh tranh nhất trên nền tảng này. Đây là 10 mẹo để bắt đầu!

Bạn là một fan cứng của Fortnite, PUBG, Clash Royal, WWE 2K 18 hay GTA V đúng không?

Và bây giờ bạn muốn bắt đầu một kênh YouTube về game? Tuyệt vời! Đoán xem gì nhé? Người khác cũng vậy! Hiện có hàng triệu kênh về game, tất cả đều cạnh tranh cho cùng một số lượt xem và thời gian xem đấy.

Điều bạn muốn biết là vì sap một số kênh nổi bật hơn những kênh khác?

Phần lớn nó là việc bản thân cần làm gì với kênh, kênh có thể cung cấp điều gì mà các kênh khác không thể và nội dung hấp dẫn ra sao. Chúng tôi khám phá ra điều này và nhiều hơn nữa với những chỉ dẫn tham khảo khôn ngoan và thách thức về game và bạn sẽ phát hiện ra game yêu thích nhất mọi thời đại của tôi là gì.