Đặc trưng > Công cụ AI

Lấy ý tưởng cho video tiếp theo của bạn với AI

Bạn có bao giờ phải vắt óc suy nghĩ để có ý tưởng mới cho video của bạn? Bạn có quá ít thời gian để suy nghĩ phải không? Có phải việc liên tục đưa ra ý tưởng làm não của bạn muốn nổ tung? Có lẽ bạn thấy khó để biết ý tưởng nào của bạn có khả năng thu hút khán giả nhất. Đây là lúc Ý tưởng Mỗi ngày giúp bạn.

Ý tưởng Mỗi ngày sử dụng trí tuệ nhân tạo để đưa ra những cơ hội sáng tạo tốt nhất cho kênh của bạn, 100% cá nhân hóa theo kênh của bạn và được làm mới mỗi ngày.

Phát triển kênh của bạn với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo.

Bạn có thể nghĩ về Ý tưởng Mỗi ngày như AI dẫn đường trên hành trình YouTube của bạn. Mô hình học máy của chúng tôi tạo ra những ý tưởng bằng cách phân tích rất nhiều kênh sản xuất nội dung tương tự với bạn, cũng như video của riêng bạn. Sau đó, mô hình sẽ xem những nội dung nào đã đạt được hiệu quả tốt cho tất cả các kênh này và sử dụng những phân tích này để đề xuất ý tưởng cho video của bạn một cách thông minh.

Định hướng tương lai với Dự báo Lượt xem

Dự đoán video đỉnh tiếp theo của bạn với mục Dự đoán và xem tất cả Ý tưởng Mỗi ngày của bạn được sắp xếp theo thứ tự tiềm năng đạt được thêm nhiều lượt xem. Mỗi Ý tưởng Mỗi ngày được đưa ra kèm dự đoán "Rất cao", "Cao", "Trung bình" hay "Thấp". Đây là một điểm tương đối dựa vào tiềm năng của mỗi ý tưởng, chúng tôi không thể đảm bảo mọi thứ. Dù gì đi nữa, không có gì quan trọng hơn chất lượng của video trong việc đạt kết quả tốt.

Vậy nó hoạt động như thế nào? Chúng tôi sử dụng mô hình dự đoán để phân tích hiệu quả của số lượng lớn video do các YouTuber tạo ra, đặc biệt cân nhắc số lượt xem các video đạt được trong ngày đầu tiên sau khi video được phát hành.

Tiết kiệm thời gian nghiên cứu video đỉnh tiếp theo của bạn.

Công cụ Ý tưởng Mỗi ngàygiúp bạn đạt được mục tiêu một cách nhanh hơn. Bạn sẽ thấy ý tưởng mới dành cho bạn mỗi ngày giúp bạn có ý tưởng sáng tạo video tiếp theo. Số lượng ý tưởng bạn thấy sẽ tùy vào gói dịch vụ vidIQ của bạn. Chúng được cập nhật mỗi ngày, vì vậy chúng không bao giờ lỗi thời, chúng giúp bạn biết được những cơ hội hàng đầu và được truyền cảm hứng.

Mở Ý tưởng Mỗi