Làm Thế Nào Để Đạt Nhiều Lượt Xem Hơn với Video YouTube Pokemon Go

Pokemon Go hiện là một hiện tượng trên toàn thế giới, và nếu bạn là một nhà sáng tạo hay nhà tiếp thị trên YouTube, bạn phải quan tâm vấn đề này.

Pokemon Go hiện là một hiện tượng trên toàn thế giới, và nếu bạn là một nhà sáng tạo hay nhà tiếp thị trên YouTube, bạn phải quan tâm vấn đề này.

Chúng tôi đã tạo một video ngắn nhằm giúp mô tả cách bạn có thể tận dụng hiện tượng Pokemon Go:

Install the vidIQ Chrome Extension to Get These Stats.