Làm Sao để Đăng Tải Video lên YouTube Đúng Cách trong 2018

Quá trình đăng tải có thể là một quá trình khó khăn, trong video này, chúng tôi chỉ cho bạn cách tải video lên YouTube đúng cách.

Quá trình đăng tải có thể là một quá trình khó khăn

Bạn có hình thu nhỏ, tiêu đề, thẻ tag, hashtag, thẻ, màn hình kết thúc, bản dịch, mô tả và nhiều thứ khác cần xem xét.

Mỗi ngày tất cả chúng ta đều xem video và suy nghĩ, ờ, video này bị thiếu cái này cái kia, không có gì lạ khi nó không hoạt động tốt. Chúng tôi đã đưa ra một danh sách 15 mẹo để làm theo khi đăng tải video nhằm giúp video của bạn có một khởi đầu tuyệt vời.